JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.
Tôi là:
Tôi là
Tôi đang tìm kiếm:
Tôi tìm
Tuổi:
Độ tuổi tuổi
Từ:
từ
thành phố
Thêm tuỳ chọn:
đã chọn đã chọn Chọn tuỳ chọn thêm tuỳ chọn thêm thêm lựa chọn
Tìm
Làm quen United States, Ashburn

Tìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phải

 

Знакомства "Кому за 50 лет"    

"Знакомства кому за 50 лет" создавался специально для тех, кто ищет себе пару и друга жизни в любом городе в возрасте от 50 лет.
Чтоб начать знакомства и общение Вам необходимо зарегистрироваться и заполнить свою анкету. После этого укажите город,
страну и возраст человека с которым Вы хотели бы познакомиться. Вот собственно и весь секрет - а остальное будет зависеть только от Вас..

 

Рейтинг@Mail.ru

Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý